Skip to collection list Skip to video grid
Skip to collection list Skip to video grid

Recently Added

Intel® oneAPI Base Toolkit

Intel® oneAPI Base Toolkit to podstawowy zestaw narzędzi i bibliotek do budowania i wdrażania wysokowydajnych, skoncentrowanych na danych aplikacji w różnych architekturach. Zawiera wiodący w branży kompilator C++ oraz język Data Parallel C++ (DPC++), będący ewolucją języka C++ dla obliczeń heterogenicznych.

Read More
Read Less

categories

View more in
Recently Added

Currently loaded videos are 1 through 15 of 182 total videos.

First page loaded, no previous page available
Load Next Page
Connect with Intel